Kdo smo?

Društvo za razvijanje socialnih projektov in spodbujanje aktivnega življenja AKTIVIRAJ SE, socialno podjetje je nevladna in neprofitna organizacija, ki se ukvarja z razvojem socialnih projektov in spodbujanjem socialnega podjetništva. Društvo ima status društva v javnem interesu Ministrstva za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti na področju aktivne politike zaposlovanja.

Društvo Aktiviraj se, so.p. deluje kot socialno podjetje tipa B.

Vizija in poslanstvo

Z našimi delovanjem in programi želimo prispevati k aktivaciji “posameznika”, krepitvi in razvijanju idej civilnih iniciativ, razvijanju prostovoljstva ter promociji socialnega podjetništva.

Izvajamo programe neformalnega izobraževanje in medgeneracijskih druženj.

Poslanstvo društva je motivirati in aktivirati brezposelne osebe pri reševanju lastne situacije brezposelnosti. Društvo si prizadeva izboljšati razmere na področju vključevanja brezposelnih oseb v aktivno življenje.

S programi in projekti želimo ciljnim skupinam zagotoviti nova znanja, sposobnosti in izkušnje, ki jih potrebujejo za uspešno vključevanje na trg dela. Udeleženci aktivnosti tako lažje obvladujejo situacije v vsakdanjem življenju, širijo socialno mrežo, dosegajo večjo samostojnost, ter si tako dvigajo samozavest in kakovost življenja.

NAS ŽELITE PODPRETI?

Če so vam všeč naše aktivnosti in naše poslanstvo nam lahko namenite 0,5% dohodnine. Izpolnjen obrazec odnesete na davčno upravo ali k nam v Ropotarnico in bomo sami dostavili davčni službi. Podatki za izpolnitev: Aktiviraj se, so.p., dš.28636503. Podrobnejša navodila za izpolnjevanje najdete na tem naslovu. Hvaležni smo za izkazano zaupanje.